Xenical

Xenical is een geneesmiddel tegen overgewicht. Het onderdrukt de eetlust niet. Het is een sterke en langwerkende remmer van lipasen in het maagdarmkanaal, die zeer specifiek werken kan. Het door Xenical onwerkzaam gemaakte enzym is dus niet in staat het voedingsvet af te breken waardoor ongeveer dertig procent van het vet uit het voedsel onverteerd de darm kan passeren. Uw lichaam kan daardoor dit voedingsvet niet meer als bron gebruiken en omzetten in vetweefsel. Hierdoor krijgt u dus minder vet binnen en valt u verantwoord af.

Xenical bevat het actieve bestanddeel orlistat, een geneesmiddel dat gebruikt wordt om gewichtsverlies, bij mensen met ernstig overgewicht, te ondersteunen.

Xenical wordt niet opgenomen in de bloedstroom maar werkt in de maag en dunne darm, waar het de werking van twee verbindingen, gevonden in de verteringssappen, tegengaat. Deze verbindingen (bekend als enzymen) worden gastrische en pancreatische lipasen genoemd en breken normaal gesproken vetmoleculen af in kleinere moleculen.

De vetten die we consumeren in ons eten zijn moleculen die te groot zijn om opgenomen te worden van de darm in de bloedstroom. Gastrische en pancreatische lipasen zijn verbindingen in de darm die deze functie uitdragen.

Xenical werkt door de werking van gastrische en pancreatische lipasen tegen te gaan. Dit betekent dat geconsumeerde vetten niet worden afgebroken in de maag en darmen en dus niet door het lichaam kunnen worden opgenomen. Orlistat wordt ingenomen tijdens etenstijd om tegen te gaan dat vetten, genuttigd tijdens de maaltijden, worden opgenomen. Het lichaam kan dit voedingsvet dan niet als energiebron gebruiken of dit vet omzetten in vetweefsel, hetgeen leidt tot gewichtsverlies.

Xenical wordt voorgeschreven om mensen met overgewicht met een Body Mass Index (BMI) hoger dan of gelijk aan 30 kg/m2 te behandelen. Xenical dient alleen gebruikt te worden in combinatie met een laag-calorie?n dieet. Uw arts kan u verzoeken te stoppen met Orlistat als u niet tenminste vijf procent van uw lichaamsgewicht bent verloren na twaalf weken behandeling.